Förord

 
Det är hög tid att vi inser vad som hindrar oss från att göra världen trygg och fredlig för ALLA. Det är dags att ställa den privata Centralbankskartellen till svars för de problem de ständigt skapar.

Så länge vi överlåter åt makten och näringslivet att försöka lösa problemen, kommer klimatet och miljön, för att inte säga kraven på en globalt rättvis fördelning av resurserna, alltid att vara förlorare i förhållande till alla synliga och framför allt dolda särintressen med sina omistliga krav på snabba vinster och ständig tillväxt.

Man kan redan se tydliga tecken på att förtroendet för det politiska systemet är vikande. Medlemstalen för samtliga partier minskar nu så snabbt att det bara om några år inte finns några medlemmar kvar. Valdeltagandet sjunker stadigt och antalet blankröster ökar också stadigt.

Likaså är det få som tror att marknadskrafterna i tid kommer att finna/implementera långsiktigt hållbara lösningar för klimat och miljö. Lönsamma krig kommer däremot aldrig ha svårigheter att bli finansierade via skattsedeln, till skillnad från vården som omedelbart får höra att det inte går att finansiera, när de behöver några miljoner för att möta de ökande behoven.

Överallt ser man hur de etablerade systemen och institutionerna är oförmögna/ovilliga att möta de verkliga problem vi står inför.

Som spindeln i nätet sitter bankernas, många gånger dolda ägare och gnuggar händerna, lika oberörda över de växande samhällsproblemen, idag som för några hundra år sedan då de som kolonialmaktsföreträdare under sjutton- och artonhundratalen var djupt involverade i den globala slavhandeln.

Så länge det finns människor som vill låna pengar, kommer bankirerna fortsätta trolla fram nya pengar ur den magiska hatten och fortsätta att försätta människor i skuld och beroende oavsett nationalitet eller bakgrund, något som också accelererar inflationen och kraven på tillväxt, som i sin tur tvingar oss att tillverka ännu mer skräp som ingen behöver och denna fångenskap i pengasystemet är visserligen ”osynlig”, men lika effektiv som vore vi svarta slavar på väg från Afrika till bomullsfälten… såvida vi inte bestämmer oss för att se till att banksystemet med dess ”Fractional Reserve Banking”, ställs till svars för det brott mot mänskligheten, de kallblodigt och med uppsåt gjort sig skyldiga till.

En god inblick i banksystemet ges även av filmen ”Zeitgeist” och/eller ”Zeitgeist+Addendum”


----------------------------------------

Polisanmälan!

Förövare:

Det globala banksystemet. IMF, BIS.

Offer:

Världens alla människor.

Gärningsbeskrivning:

Förmögenhetsbrottslighet genom uppsåtlig valutainflatering.

Förundersökning:

I århundraden har vi blivit bedragna av privata intressen som verkar ”out of sight and out of mind”. Vilka genom att ta sig rätt att skapa pengar ur tomma intet och som genom den faktiska konstruktionen ”Fractional Reserve Banking”, än idag skapar fiktiva pengar i vårt globala banksystem, som därför inflateras av dessa kreditexpansions effekter

Vi bevittnar i detta världshistoriens största och fortfarande pågående bedrägeri, rakt framför våra ögon och vi SER det inte. Ungefär, som när vi inte ser skogen för alla träd som står i vägen.

Bakgrunden till Fractional Reserve Banking:

FRB, är principiellt en direkt vidareutveckling av ett mycket gammalt guldsmedsbedrägeri.

Det var vanligt under medeltidens Tyskland, att guldsmeder tog emot guld, som de förvarade i ett kassavalv, mot att kunden fick ett kvitto på depositionen. Med detta värde bevis, var det möjligt för kunden att visa sin solvens och detta kunde därför även användas som betalningsmedel.

Man behövde därför inte oroas för risken att bli rånad, som när man färdades med guldet.

När allt fler människor använde sig av dessa värdebevis blev det lättare att göra affärer, samtidigt som en guldsmed såg en lukrativ affärsidé, d.v.s. att kunderna sällan eller aldrig växlade in sina värdebevis emot guld.

Guldsmeden kom då på vad han ansåg att vara en genial idé. Det geniala, var att skriva ut fler värde bevis än motsvarande depositioner i guld, som han då istället kunde använda för egen del, utan annan arbetsinsats, än några pennstreck på ett papper, med sigill.

Emellertid blev folk misstänksamma över den stora mängden värde bevis i omlopp och när de gemensamt gick till banken för att lösa ut sitt guld, blev de varse om bedrägeriet och gjorde vad man kunde förvänta sig mot bedragaren. Han blev hängd.

Banker över hela världen, opererar än idag efter i princip samma mall, d.v.s. med "Fractional Reserve Banking". Det finns några variationer på temat, som t ex Baselreglerna*, eller Basel ll** och när det gäller lån till staten, är det inte ovanligt med 0% kapitaltäckningskvot, som bankerna själva, av någon anledning, föredrar att kalla detta.

Men vi kan lämna dessa därhän och koncentrera oss på traditionell "Fractional Reserve Banking", d.v.s. utlåning 9-1, som används globalt sen 1694, då "Bank of England" bildades av en liten delegation bankirer, som erbjöd den engelske kungen ett personligt lån på 1,25 milj. £, då de visste, att Kungen nära nog var utblottad efter allt för idogt krigande i Europa.

Villkoren för lånet var:

1.  Att namnen på långivarna, icke fick offentliggöras, samt att de fick rätten att bilda Bank of England.

2.  Att direktörerna i Bank of England tillförsäkrades rätten att etablera en guldreserv, enligt följande:

3.  Att de kan låna ut 9£ mot varje deponering i guld motsvarande 1£.

4.  Att de tilläts konsolidera statsskulden, samt säkra fordringarna för amortering och räntor, genom direkt beskattning av folket.

Vad innebär då "Fractional Reserve Banking" i praktiken och hur hänger detta ihop med tillväxt?

 "Fractional Reserve Banking" är något som många hört talas om, men nästan aldrig satt sig in i hur det egentligen fungerar i praktiken.

En förklaring kan vara att många är ointresserade av alla invecklade teorier, som nästan är lika många som antalet nationalekonomer och experter. Det inbjuder helt enkelt inte till en fördjupning hos det stora flertalet och det kan gott tänkas vara den egentliga avsikten.

Även på Finansinspektionen är det långt ifrån alla som ens vet vad "Fractional Reserve Banking" är för något.

FRB kan ju vid första anblicken förefalla harmlöst. Men när man inser att >90% av alla pengar som finns i omlopp har skapats ur TOMMA INTET, med hjälp av de magiska orden Fractional Reserve Banking och kreditexpansion, så inser man också vidden av det bedrägeri som bankerna utsatt samhällets vanliga individer för.

Det är som att jag skulle be grannen om ett lån, där han plockar fram en bunt monopolpengar, som i samma ögonblick som jag skriver på skuldsedeln förvandlas till riktiga pengar. Samt att

jag i samma ögonblick blir skyldig grannen riktiga amorteringar och räntor, som också i samma ögonblick skapat TILLVÄXT, eftersom det möjligör för riksbanken att trycka fler sedlar, motsvarande mitt och alla andra låntagares skulder till sin bank.

SÅ skapas tillväxt alltsedan 1694. Det är så de privata (central) banksystemen producerar nya pengar på löpande band. Bokstavligt och bildligt talat, ur tomma intet.

Ett annat exempel på centralbank är privatägda Federal Reserve (FED), som varken är federal, eller någon reserv, men som är huvudbank för en privat bankkartell om 12 banker. FED’en bildades 1913 på Jekyll Island under synnerligen dubiösa omständigheter då de flesta kongress ledamöter, redan hade tagit Julledigt. De som låg bakom FED’ens bildande på Jekyll Island var bl a, familjerna, Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, Goldman, Sachs, Lehmann, Lazard, Cuhn, Loeb och Warburg, som självklart också ingår i kartellen.

Det är t ex också så som USA's krig finansieras, genom att man lånar pengar, som den privata Centralbanken har som underlag för att ur tomma intet trycka så mycket nya pengar som kongressen medger, för att dels köpa krigsmateriel av det ”militärindustriella komplexet” och dels för att betala alla närrelaterade kringkostnader. Lån som givetvis alltid är säkrade via skattsedeln.

En vanlig missuppfattning är annars att tillväxt uppstår när vi konsumerar varor och tjänster och när varor förädlas, så ekonomin växer och därmed ökar aktiers värde och vi kan leva lyckliga i alla våra dar... MEN, detta ökar inte själva penningvolymen. Det sker endast en konkurrensutsatt omfördelning, inom den givna penningvolymen.

Tillväxten uppstår först när centralbanken har tryckt upp nya pengar, efter det att en bank har beviljat ett lån och därmed är ännu ett bedrägeri fullbordat, eftersom 90%  av lånet trollats fram ur tomma intet, med hjälp av en ansamling ettor och nollor i en dator.

Frågan är därför befogad, om det är rätt, att vi fortsätter låta bankerna ha ensamrätt att leka ”pojken med guldbyxor” och att låta dem själva utforma spelreglerna?

Några länkar:

*,**: Hänvisning till Riksbankens och Finansinspektionens snårskog av dokument.

http://www.brillig.com/debt_clock/

http://video.google.com/videoplay?docid=-9050474362583451279&hl=en-CA 

http://uk.youtube.com/watch?v=0kHhc67GopM Filmen ”Zeitgeist”

Några citat:

"Since I entered politics, I have chiefly had men's views confided to me privately. Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they better not speak above their breath when they speak in condemnation of it."

- Woodrow Wilson, 1913

"The modern banking system manufactures money out of nothing. The process is perhaps the most astounding piece of sleight of hand that was ever invented. Banking was conceived in iniquity and was born in sin. The Bankers own the earth. Take it away from them, but leave them the power to create deposits, and with the flick of the pen they will create enough deposits to buy it all back again. However, take this great power away from them, and all the great fortunes like mine disappear, and they ought to disappear, for this would be a happier and better world to live in. But, if you wish to remain the slaves of Bankers and pay the cost of your own slavery, let them continue to create money and control credit."

- Sir Josiah Stamp, President of the Bank of England in the 1920s, the second richest man in Britain.

"The study of money, above all other fields in economics, is one in which complexity is used to disguise truth or to evade truth, not to reveal it. The process by which banks create money is so simple that the mind is repelled."

- John Kenneth Galbraith, professor i Nationalekonomi.

"The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the large centers has owned the government of the U.S. since the days of Andrew Jackson."

- Franklin D. Roosevelt

"It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning."

- Henry Ford

 

Stockholm den 081121

 Roland Mollbrandt